Onderwijs Verloskundige Vaardigheden

Cursus: 'Cursus operatieve verloskunde'

vrijdag 1 december 2023

De eerste cursus Praktische Verloskunde: “Stuitligging en Schouderdystocie” (2003) was en is nog steeds een groot succes. Niet alleen in Nederland maar ook in België is het belang c.q. nut van de cursus gebleken. Op veler verzoek is er in 2007 een vervolgcursus gestart onder de titel “Operatieve Verloskunde”.

Anno 2023 beschouwen sommige gynaecologen de vaginale stuitbevalling, de forceps en de versie en extractie van de tweede van een tweeling obsoleet. Dit is ongelukkig omdat bij een juiste indicatie en in goed geoefende handen operatieve vaginale verloskunde veilig en effectief is. Afname van die kunstverlossingen heeft geleid tot minder onderwijs daarin en een toename van de sectio. Het zorgelijke van deze ontwikkeling naar de sectio is dat de resultaten van die vaginale kunstverlossing vanzelf slechter worden: een neerwaartse spiraal. Dit is ontoelaatbaar als die procedures deel uitmaken van een opleiding die de beroepsgroep zelf onderschrijft.

Zo blijft de juiste en veilige toepassing van versie en extractie, en van de forceps een wezenlijk onderdeel van de moderne verloskunde. De geschiedenis leert dat de keuze tussen vacuümextractor en forceps mede door opinies en modetrends werd bepaald. Deze obstetrische handelingen worden gedoceerd in de andere cursus: “ Stuitligging en bevalling” , waarvan de volgende editie zal plaatsvinden op 8 maart 2024.

Bekkenbodemproblematiek wordt toegeschreven aan baringstrauma; echter de gegevens wijzen erop dat de lange termijn gevolgen van operatieve vaginale baringen op incontinentia urinae et alvi complexer zijn dan aanvankelijk verondersteld werd. De interpretatie van de beschikbare gegevens daarover is niet eensluidend.

Incontinentia alvi na totaalruptuur blijkt ten dele een gevolg van ondeskundig operatief herstel door onvoldoende scholing en supervisie.

De stormachtige vlucht naar de sectio caesarea berust deels op verlies aan vakmanschap. De aan de sectio inherente lange termijn risico’s voor moeder en kind blijken groter dan tot voor kort vermoed, en worden onvoldoende bij de indicatiestelling en voorlichting betrokken.
Ook bij de uterusruptuur en placenta ac-/in-/percreta en massale bloedingen post-partum moet de gynaecoloog weten wat te doen. Na een sectio is de kans op een laparatomie (uterusextirpatie) verhoogd bij een volgende zwangerschap!

De vervolgcursus “Operatieve Verloskunde” beoogt theorie en praktijk diepgaand te behandelen, speciaal door fantoomoefeningen onder begeleiding van ervaren trainers en het hechten van de episiotomie en totaalruptuur op varkens-sfincters. Het zelf kunnen doen en oefenen levert uiteindelijk toch het meeste rendement op, als het gaat om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen cq aan te leren en later in je eigen ziekenhuis te kunnen reproduceren. Door de beroepsstandaard te blijven onderbouwen kunnen mogelijk onterechte claims voorkomen worden.

Mede door deze inhoudelijke overdracht proberen we ertoe bij te dragen dat de jongere generatie de verloskunde in al zijn facetten met voldoening kan blijven uitoefenen.

Sprekers en trainers

Dr. J. van Bavel, gynaecoloog, Amphia, Breda
Mw D.Koppens, AIOS gynaecologie, MUMC, Maastricht
Dr. J. J. Duvekot, gynaecoloog, Erasmus MC, Rotterdam
Dr. T.W.A. Huisman, gynaecoloog, HagaZiekenhuis, Den Haag
Dr. J. C. M. van Huisseling, voorheen gynaecoloog, Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
Drs. F.J.Klumper, gynaecoloog, LUMC, Leiden
Dr . J.P. de Leeuw, voorheen gynaecoloog, Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp
Mw K.J. Schweitzer, gynaecoloog, UMC, Utrecht
Mw. dr.M. Weemhoff, gynaecoloog, Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen
B.Wibbens, gynaecoloog, Amstelland Ziekenhuis, Amstelveen
Dr.J.W. de Leeuw, gynaecoloog, Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam
Dr.M. van Huizen, gynaecoloog HagaZiekenhuis, Den Haag

Doelgroep:
A(N)IOS, gynaecologen, aios-IGT, klinisch verloskundigen en verloskunde artsen

Organisatie:
H. Duvekot, B. Wibbens, T. Huisman

Advies:
R. Scherrenburg (Medical Dynamics), J.P. de Leeuw

Volgorde Inschrijving
Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de cursusgelden. Gezien het beperkt aantal plaatsen zouden wij het ten zeerste op prijs stellen indien de ingeschreven kandidaten daadwerkelijk aanwezig zijn op de cursus. Bij verhindering kan een vervanger de plaats innemen.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen voor A(N)IOS en aios-IGT € 300,- per persoon, voor gynaecologen € 350,- per persoon. Dit is inclusief lunch, borrel, parkeerkaart, cursusklapper, administratiekosten en nascholingscertificaat. Het aantal inschrijvingen is beperkt gelet op de persoonlijke begeleiding tijdens de praktijksessies. De inschrijving voor de cursus is pas definitief bij ontvangst van het inschrijfgeld op bankrekeningnummer: NL03 ABNA 0813298946 ten name van Stichting Onderwijs Verloskundige Vaardigheden. Voor betalingen vanuit het buitenland kunt u de volgende extra gegevens gebruiken: BIC: ABNANL2A
Vergeet niet bij de betaling te vermelden voor welke deelnemer(s) er betaald wordt en voor welke cursus is ingeschreven!

Aanmelding definitief
Na ontvangst van het cursusgeld is uw aanmelding definitief en ontvangt U de bevestiging van inschrijving en wordt U het definitieve programma met routebeschrijving toegezonden.

Annulering/ restitutie
Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk binnen 30 dagen voor de gewenste cursusdatum en bent U het gehele bedrag verschuldigd. U kunt wel een vervanger sturen. Bij annulering wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten gerestitueerd.

Informatie Nascholing
Alle informatie kunt U ook vinden op de Website van de NVOG (www.nvog.nl > klik op de tab ’vakinformatie’ of ’Leden’ (bovenaan de homepage) > kies in het linkermenu de optie ’Nascholingsagenda en persoonlijk dossier’ > kies voor ’Nascholingsagenda’.

Accreditatie
De cursus is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (6 punten).

Vragen
Bij eventuele vragen kunt U een mail sturen aan Tjeerd Huisman.

Locatie
Thuiszorg organisatie ActiVite, gelegen aan de achterzijde van het Alrijne ziekenhuis, het voormalige Rijnland ziekenhuis, locatie Leiderdorp.
Simon Smitweg 8 
2350 AC Leiderdorp 
Tel. 071 – 516 14 15

Praktijk tijdens cursus
Praktijk tijdens cursus varkensfincters
Praktijk tijdens cursus
Theorie tijdens cursus

Stuitligging en bevalling

Het programma van de cursus Stuitligging en bevalling omvat o.a. het volgende:

  • Theorie en praktijk van de stuitbevalling
  • Theorie en praktijk van stuitbevalling op all-fours
  • Theorie en praktijk van de forcipale extractie
  • Theorie en praktijk van de inwendige versie en extractie van de 2e van een gemelli
  • Theorie en praktijk van de uitwendige versie stuitligging, mbv fantoom
Lees meer

Operatieve verloskunde

Deze cursus beoogt theorie en praktijk hiervan diepgaand te behandelen. Het programma van de cursus Operatieve verloskunde omvat o.a. het volgende:

  • Master Class in Management of PPH (ernstige fluxus)
  • Symfysiotomie
  • Cerclage
  • Moeilijke sectio
  • Practicum: Hechten van episiotomie en anaal sfincterletsel
Lees meer