Onderwijs Verloskundige Vaardigheden

Cursus: 'Cursus operatieve verloskunde'

vrijdag 1 november 2024

De deelnemers van de cursus operatieve verloskunde, van 1 december jongstleden, kunnen door middel van onderstaande link een aantal presentaties bekijken.

De eerste cursus Praktische Verloskunde: “Stuitligging en Schouderdystocie” (2003) was en is nog steeds een groot succes. Als vervolg hierop is er in 2007 een vervolgcursus gestart onder de titel “Operatieve Verloskunde”.

De vervolgcursus “Operatieve Verloskunde” beoogt theorie en praktijk diepgaand te behandelen, speciaal door fantoomoefeningen onder begeleiding van ervaren trainers. Typisch obstetrische operatieve handelingen zullen uitgebreid theoretisch en praktisch worden onderwezen. Onderdelen van deze cursus zijn naast het hechten van de episiotomie en de totaalruptuur, het uitvoeren van de symfysiotomie, cervix cerclage en compressie hechtingen bij een fluxus postpartum. Het zelf kunnen doen en oefenen levert uiteindelijk toch het meeste rendement op. Mede door deze inhoudelijke overdracht proberen we ertoe bij te dragen dat de jongere generatie de verloskunde in al
zijn facetten met voldoening kan blijven uitoefenen.

Incontinentia alvi na totaalruptuur blijkt ten dele een gevolg van ondeskundig operatief herstel door onvoldoende scholing en supervisie. Derhalve wordt ook ruime tijd ingeruimd voor onderwijs over het juist hechten van de totaalruptuur.

Sprekers en trainers

Dr. J. van Bavel, gynaecoloog, Amphia, Breda
Mw D. Koppes, AIOS gynaecologie, MUMC, Maastricht
Dr. J. J. Duvekot, gynaecoloog-perinatoloog, Erasmus MC, Rotterdam
Mw D. Blel, AIOS gynaecologie, Erasmus MC, Rotterdam
Dr. T.W.A. Huisman, gynaecoloog, HagaZiekenhuis, Den Haag
Dr. J. C. M. van Huisseling, gynaecoloog n.p., Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
Mw K.J. Schweitzer, gynaecoloog, UMCU, Utrecht
Mw. dr. M. Weemhoff, gynaecoloog, Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen
B.Wibbens, gynaecoloog, Amstelland Ziekenhuis, Amstelveen
Dr. J.W. de Leeuw, gynaecoloog, Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam
Mw dr. M. van Huizen, gynaecoloog HagaZiekenhuis, Den Haag
Mw.R.Bidar, klinisch verloskundige, Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam

Doelgroep:
A(N)IOS, gynaecologen, AIOS-IGT, tropenartsen, (klinisch) verloskundigen en verloskunde artsen

Organisatie:
J.J. Duvekot, B. Wibbens, T.W.A. Huisman, D. Blel

Advies:
R. Scherrenburg (Medical Dynamics)

Volgorde Inschrijving
Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de cursusgelden. Gezien het beperkt aantal plaatsen zouden wij het op prijs stellen indien de ingeschreven kandidaten daadwerkelijk aanwezig zijn op de cursus. Bij verhindering kan een vervanger de plaats innemen.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen voor A(N)IOS, (klinisch) verloskundigen, verloskunde artsen en AIOS-IGT € 350,- per persoon, voor gynaecologen en tropenartsen  € 425,- per persoon. Dit is inclusief lunch, borrel, parkeerkaart, administratiekosten en nascholingscertificaat. Het aantal inschrijvingen is beperkt gelet op de persoonlijke begeleiding tijdens de praktijksessies. De inschrijving voor de cursus is pas definitief bij ontvangst van het inschrijfgeld op bankrekeningnummer: NL03 ABNA 0813298946 ten name van Stichting Onderwijs Verloskundige Vaardigheden. Voor betalingen vanuit het buitenland kunt u de volgende extra gegevens gebruiken: BIC: ABNANL2A
Vergeet niet bij de betaling te vermelden voor welke deelnemer(s) er betaald wordt en voor welke cursus is ingeschreven!

Aanmelding definitief
Na ontvangst van het cursusgeld is uw aanmelding definitief en ontvangt U de bevestiging van inschrijving en wordt U het definitieve programma met routebeschrijving toegezonden.

Annulering/ restitutie
Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk binnen 30 dagen voor de gewenste cursusdatum en bent U het gehele bedrag verschuldigd. U kunt wel een vervanger sturen. Bij eerdere annulering wordt € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Reeds betaald inschrijfgeld wordt dan onder aftrek van deze kosten gerestitueerd.

Informatie Nascholing
Alle informatie kunt U ook vinden op de Website van de NVOG (www.nvog.nl > klik op de tab ’vakinformatie’ of ’Leden’ (bovenaan de homepage) > kies in het linkermenu de optie ’Nascholingsagenda en persoonlijk dossier’ > kies voor ’Nascholingsagenda’.

Accreditatie
De cursus is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (6 punten).

Vragen
Bij eventuele vragen kunt U een mail sturen aan Tjeerd Huisman. t.huisman@hagaziekenhuis.nl of Dalila Blel, d.blel@erasmusmc.nl

Locatie
Thuiszorg organisatie ActiVite, gelegen aan de achterzijde van het Alrijne ziekenhuis,
Simon Smitweg 8 
2350 AC Leiderdorp 
Tel. 071 – 516 14 15

Praktijk tijdens cursus
Praktijk-tijdens-cursus-varkensfincters
Praktijk tijdens cursus
Theorie tijdens cursus

Stuitligging en bevalling

Het programma van de cursus Stuitligging en bevalling omvat ondermeer:

  • Theorie en praktijk van de stuitbevalling
  • Theorie en praktijk van de forcipale extractie
  • Theorie en praktijk van de inwendige versie en extractie van de 2e van een tweeling
  • Theorie en praktijk van de uitwendige versie stuitligging
  • Theorie en counseling van de vaginale stuitbevallling
Lees meer

Operatieve verloskunde

Het programma van de cursus Operatieve verloskunde omvat ondermeer:

  • Theorie en praktijk van de behandeling van fluxus postpartum
  • Theorie en praktijk van de symfysiotomie
  • Theorie en praktijk van de cerclage
  • Theorie en praktijk van de moeilijke sectio
  • Theorie en praktijk van het hechten van de episiotomie en de totaalruptuur
Lees meer