Onderwijs Verloskundige Vaardigheden

Cursus: 'Cursus operatieve verloskunde'

vrijdag 1 november 2024

Hierbij wordt U van harte uitgenodigd voor de praktische cursus “stuitligging en bevalling” in het gebouw van Thuiszorgorganisatie ActiVite, gelegen direct aan de achterzijde van het Alrijne ziekenhuis te Leiderdorp. In de voormiddag is er een  theoretisch gedeelte, welke in de namiddag gevolgd wordt door een praktisch gedeelte met oefeningen op het fantoom.

In 2003 werd de cursus “Stuitligging en Schouderdystocie” door een aantal enthousiaste gynaecologen opgestart. Het was direct een groot succes omdat het voorzag in een behoefte voor goede scholing van verloskundige vaardigheden. Inmiddels hebben vele aanstaand gynaecologen en tropenartsen uit het hele land de cursus de afgelopen jaren bezocht. Deze cursus beoogt theorie en praktijk diepgaand te behandelen, ook door simulatie onderwijs middels fantoom-oefeningen onder begeleiding van enthousiaste en ervaren gynaecologen.

De minder goede uitkomsten van de vaginale stuitbevalling in Hannah’s studie uit 2000, de Term Breech trial, worden ook wel toegeschreven aan niet goed genoeg opgeleide gynaecologen. Dit onderstreept de noodzaak om de gewenste vaardigheden op peil te houden, onder meer door regelmatige oefening op het fantoom. Daarnaast doen steeds meer artsen door de wereldwijde sectio-epidemie minder ervaring op met vaginale bevallingen (Medisch Contact oktober 2018). Het begeleiden van de stuitbevalling zal altijd de taak resp. vereiste vaardigheid van de gynaecoloog blijven: niet alleen bij de onverwachte stuit of de tweede van een tweeling, maar ook bij de keizersnede zullen de handgrepen van de vaginale stuitbevalling nodig blijven om letsel te voorkomen. Daarnaast zijn er altijd vrouwen, die zullen kiezen voor een vaginale stuitbevalling. Zij moeten dan kunnen vertrouwen op handvaardige gynaecologen. In derde wereldlanden zal de vaginale stuitbevalling vaak onontkoombaar blijven.

In de cursus wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de uitwendige versie. Uitwendige versie heeft een prominentere rol gekregen in de verloskundige praktijk, omdat een geslaagde versie het aantal sectio’s kan terugdringen. Minder frequente handelingen zoals inwendige versie en stuitextractie, forceps op het nakomend hoofd en aangezichtsligging zullen de revue passeren. Al deze handelingen zullen uitvoerig worden geoefend op het fantoom.

Mede door deze inhoudelijke overdracht proberen we ertoe bij te dragen dat de jongere generatie de verloskunde met vakmanschap en plezier blijft uitoefenen.

Sprekers en trainers

Dr. J.J. Duvekot, gynaecoloog-perinatoloog, Erasmus MC, Rotterdam
Dr. T.W.A. Huisman, gynaecoloog, Haga ziekenhuis Den Haag
Drs. B.Wibbens, gynaecoloog, Amstelland Ziekenhuis, Amstelveen
Dr. C.A. Holleboom, gynaecoloog n.p., Haaglanden Medisch Centrum Bronovo, Den Haag
Mw dr. M.Cohen de Lara – Timmerman, gynaecoloog-perinatoloog, UMC, Utrecht
Dr. J. C. M. van Huisseling, gynaecoloog n.p., Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
Mw dr. S.M.I. Kuppens, gynaecoloog, Catharina ziekenhuis, Eindhoven
Mw. M. Hollander, gynaecoloog-perinatoloog, Radboud UMC, Nijmegen
Mw. E. Wijnen – Duvekot, gynaecoloog, VieCuri Medisch Centrum, Venlo
Mw. M. Casteels, gynaecoloog, AZ Maria Middelares, Gent, Belgie
Mw dr. B. Nolens-van der Horst, gynaecoloog, Canisius-Wilhelmina ziekenhuis, Nijmegen
Mw drs. C.M. van Oirschot, gynaecoloog, Sint Elisabeth ziekenhuis, Tilburg
Mw dr. G.T.R. Manten, gynaecoloog-perinatoloog, Isala kliniek, Zwolle
Mw drs. C.B. Vredevoogd, gynaecoloog, Haaglanden Medisch Centrum Westeinde, Den Haag
Drs. J.A.W.M. van Zijl, gynaecoloog n.p., Amphia ziekenhuis, Breda
Dr. H. Vonsee, gynaecoloog n.p., Amphia ziekenhuis, Breda
Dr. S.Galjaard, gynaecoloog-perinatoloog, Erasmus MC, Rotterdam
Mw Drs.D.Blel, AIOS gyn, Erasmus MC, Rotterdam
Drs.W.A. Schöls, gynaecoloog Meander Ziekenhuis, Amersfoort


Doelgroep:
A(N)IOS, gynaecologen, AIOS-IGT, tropenartsen, (klinisch) verloskundigen en verloskunde artsen

Organisatie:
J.J. Duvekot, B. Wibbens, T.W.A. Huisman, D. Blel

Advies:
R. Scherrenburg (Medical Dynamics)

Volgorde Inschrijving
Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de cursusgelden. Gezien het beperkt aantal plaatsen zouden wij het op prijs stellen indien de ingeschreven kandidaten daadwerkelijk aanwezig zijn op de cursus. Bij verhindering kan een vervanger de plaats innemen.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen voor A(N)IOS, (klinisch) verloskundigen, verloskunde artsen en AIOS-IGT € 350,- per persoon, voor gynaecologen en tropenartsen  € 425,- per persoon. Dit is inclusief lunch, borrel, parkeerkaart, administratiekosten en nascholingscertificaat. Het aantal inschrijvingen is beperkt gelet op de persoonlijke begeleiding tijdens de praktijksessies. De inschrijving voor de cursus is pas definitief bij ontvangst van het inschrijfgeld op bankrekeningnummer: NL03 ABNA 0813298946 ten name van Stichting Onderwijs Verloskundige Vaardigheden. Voor betalingen vanuit het buitenland kunt u de volgende extra gegevens gebruiken: BIC: ABNANL2A
Vergeet niet bij de betaling te vermelden voor welke deelnemer(s) er betaald wordt en voor welke cursus is ingeschreven!

Aanmelding definitief
Na ontvangst van het cursusgeld is uw aanmelding definitief en ontvangt U de bevestiging van inschrijving en wordt U het definitieve programma met routebeschrijving toegezonden.

Annulering/ restitutie
Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk binnen 30 dagen voor de gewenste cursusdatum en bent U het gehele bedrag verschuldigd. U kunt wel een vervanger sturen. Bij eerdere annulering wordt € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Reeds betaald inschrijfgeld wordt dan onder aftrek van deze kosten gerestitueerd.

Informatie Nascholing
Alle informatie kunt U ook vinden op de Website van de NVOG (www.nvog.nl > klik op de tab ’vakinformatie’ of ’Leden’ (bovenaan de homepage) > kies in het linkermenu de optie ’Nascholingsagenda en persoonlijk dossier’ > kies voor ’Nascholingsagenda’.

Accreditatie
De cursus is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (6 punten).

Vragen
Bij eventuele vragen kunt U een mail sturen aan Tjeerd Huisman. t.huisman@hagaziekenhuis.nl of Dalila Blel, d.blel@erasmusmc.nl

Locatie
Thuiszorg organisatie ActiVite, gelegen aan de achterzijde van het Alrijne ziekenhuis,
Simon Smitweg 8 
2350 AC Leiderdorp 
Tel. 071 – 516 14 15

Praktijk tijdens cursus
Praktijk-tijdens-cursus-varkensfincters
Praktijk tijdens cursus
Theorie tijdens cursus

Stuitligging en bevalling

Het programma van de cursus Stuitligging en bevalling omvat ondermeer:

  • Theorie en praktijk van de stuitbevalling
  • Theorie en praktijk van de forcipale extractie
  • Theorie en praktijk van de inwendige versie en extractie van de 2e van een tweeling
  • Theorie en praktijk van de uitwendige versie stuitligging
  • Theorie en counseling van de vaginale stuitbevallling
Lees meer

Operatieve verloskunde

Het programma van de cursus Operatieve verloskunde omvat ondermeer:

  • Theorie en praktijk van de behandeling van fluxus postpartum
  • Theorie en praktijk van de symfysiotomie
  • Theorie en praktijk van de cerclage
  • Theorie en praktijk van de moeilijke sectio
  • Theorie en praktijk van het hechten van de episiotomie en de totaalruptuur
Lees meer