Onderwijs Verloskundige Vaardigheden

Cursus: 'Cursus operatieve verloskunde'

vrijdag 1 november 2024

Hierbij wordt U van harte uitgenodigd voor de praktische cursus “cursus stuitligging en bevalling” in het gebouw van Thuiszorgorganisatie ActiVite, gelegen direct aan de achterzijde van het Alrijne ziekenhuis, het voormalige Rijnland ziekenhuis te Leiderdorp. In de voormiddag is er een  theoretisch gedeelte, welke in de namiddag gevolgd wordt door een praktisch gedeelte met oefeningen op het fantoom.

In 2003, nog voordat de SAVER-cursus bestond, werd op verzoek van vele assistenten in opleiding de cursus “Stuitligging en Schouderdystocie” door een aantal enthousiaste gynaecologen opgestart. Het was een groot succes omdat het voorzag in een behoefte voor goede scholing van verloskundige vaardigheden. Inmiddels hebben vele gynaecologen (i.o) en tropenartsen (i.o) uit het hele land de cursus afgelopen jaren bezocht.

De minder goede uitkomst van de vaginale stuitbevalling in Hannah’s omstreden studie wordt ook wel toegeschreven aan niet goed opgeleide gynaecologen (Erkkola, Finland). In het leerboek van Pschyrembel (1967) staat: ”De handelingen van de geassisteerde stuitbevalling moeten even snel als fijngevoelig en voorzichtig worden uitgevoerd en moeten eerst honderden malen op het fantoom geoefend zijn, dán onder ervaren leiding op de barende, alvorens men zich zelfstandig aan een barende mag wagen.”

Dat er minder vaginale stuitbevallingen plaatsvinden, onderstreept de noodzaak om de gewenste vaardigheden op peil te houden, onder meer door regelmatige oefening op het fantoom. Daarnaast doen steeds meer artsen door de wereldwijde sectio-epidemie minder ervaring op met vaginale bevallingen (Medisch Contact oktober 2018). Het begeleiden van de stuitbevalling zal altijd de taak resp. vereiste vaardigheid van de gynaecoloog blijven: niet alleen bij de onverwachte stuit of de tweede van een tweeling, maar ook bij de keizersnede zullen de handgrepen van de vaginale stuit nodig blijven om letsel te voorkomen.

Daarnaast zijn er altijd vrouwen, die mits objectief voorgelicht, zullen kiezen voor een vaginale stuitbevalling. Zij moeten kunnen vertrouwen op handvaardige gynaecologen die terecht zelfvertrouwen uitstralen. In derde wereldlanden zal de vaginale stuitbevalling vaak onontkoombaar blijven. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de uitwendige versie en het probleem van de uitwendige versie. Uitwendige versie heeft weer een prominentere rol in de verloskundige praktijk gekregen, omdat een versie het aantal sectio’s kan terugdringen. Minder frequente handelingen zoals inwendige versie en stuitextractie, forceps voor nakomend hoofd en aangezichtsligging zullen de revue passeren. Bovendien kunnen al deze handelingen uitvoerig worden geoefend op het fantoom.

Per 2023 is de programmering aangepast en heet deze cursus: “Stuitligging en bevalling”. De schouderdystocie hebben we vervangen door forceps en inwendige versie en stuit extractie.

Deze cursus beoogt theorie en praktijk hiervan diepgaand te behandelen, ook door simulatie onderwijs middels fantoom-oefeningen onder begeleiding van enthousiaste en ervaren gynaecologen. Door de beroepsstandaard te blijven onderbouwen, kunnen mogelijk onterechte claims worden voorkomen.

Mede door deze inhoudelijke overdracht proberen we ertoe bij te dragen dat de jongere generatie de verloskunde met vakmanschap en plezier blijft uitoefenen.

Sprekers en trainers

Prof. dr. H.W. Bruinse, voorheen gynaecoloog, UMC, Utrecht
Mw dr.M.Cohen de Lara – Timmerman, gynaecoloog, UMC, Utrecht
Dr. J.J. Duvekot, gynaecoloog, Erasmus MC, Rotterdam
Dr. C.A. Holleboom, gynaecoloog , Haaglanden Medisch Centrum Bronovo, Den Haag
Dr. T.W.A. Huisman, gynaecoloog, Haga ziekenhuis Den Haag
Dr. J. C. M. van Huisseling, voorheen gynaecoloog, Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
Mw dr. S.M.I. Kuppens, gynaecoloog, Catharina ziekenhuis, Eindhoven
Mw. M. Hollander, gynaecoloog, Radboud UMC, Nijmegen
Mw. L. van Rheenen – Flack, gynaecoloog, OLVG, Amsterdam
Mw. E. Wijnen – Duvekot, gynaecoloog, ViaCuri Medisch Centrum, Venlo
Mw. Y. Dabekausen, gynaecoloog, Gelre Ziekenhuizen
Mw. M. Casteels, gynaecoloog, AZ Maria Middelares, Gent, Belgie
Mw drs. B. Nolens-van der Horst, gynaecoloog, Canisius-Wilhelmina ziekenhuis, Nijmegen
Mw drs. C.M. van Oirschot, gynaecoloog, Sint Elisabeth ziekenhuis, Tilburg
Mw dr. G.T.R. Manten, gynaecoloog, Isala kliniek, Zwolle
Mw drs. C.B. Vredevoogd, gynaecoloog, Haaglanden Medisch Centrum Westeinde, Den Haag
Drs. B.Wibbens, gynaecoloog, Amstelland Ziekenhuis, Amstelveen
Drs. J.A.W.M. van Zijl, gynaecoloog, Amphia ziekenhuis, Breda
Dr.S.Galjaard, gynaecoloog, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

Doelgroep:
A(N)IOS, gynaecologen, aios-IGT, klinisch verloskundigen en verloskunde artsen

Organisatie:
H. Duvekot, B. Wibbens, T. Huisman

Advies:
R. Scherrenburg (Medical Dynamics), J.P. de Leeuw

Volgorde Inschrijving
Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de cursusgelden. Gezien het beperkt aantal plaatsen zouden wij het ten zeerste op prijs stellen indien de ingeschreven kandidaten daadwerkelijk aanwezig zijn op de cursus. Bij verhindering kan een vervanger de plaats innemen.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen voor A(N)IOS en aios-IGT € 300,- per persoon, voor gynaecologen € 350,- per persoon. Dit is inclusief lunch, borrel, parkeerkaart, cursusklapper, administratiekosten en nascholingscertificaat. Het aantal inschrijvingen is beperkt gelet op de persoonlijke begeleiding tijdens de praktijksessies. De inschrijving voor de cursus is pas definitief bij ontvangst van het inschrijfgeld op bankrekeningnummer: NL03 ABNA 0813298946 ten name van Stichting Onderwijs Verloskundige Vaardigheden. Voor betalingen vanuit het buitenland kunt u de volgende extra gegevens gebruiken: BIC: ABNANL2A
Vergeet niet bij de betaling te vermelden voor welke deelnemer(s) er betaald wordt en voor welke cursus is ingeschreven!

Aanmelding definitief
Na ontvangst van het cursusgeld is uw aanmelding definitief en ontvangt U de bevestiging van inschrijving en wordt U het definitieve programma met routebeschrijving toegezonden.

Annulering/ restitutie
Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk binnen 30 dagen voor de gewenste cursusdatum en bent U het gehele bedrag verschuldigd. U kunt wel een vervanger sturen. Bij annulering wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten gerestitueerd.

Informatie Nascholing
Alle informatie kunt U ook vinden op de Website van de NVOG (www.nvog.nl > klik op de tab ’vakinformatie’ of ’Leden’ (bovenaan de homepage) > kies in het linkermenu de optie ’Nascholingsagenda en persoonlijk dossier’ > kies voor ’Nascholingsagenda’.

Accreditatie
De cursus is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (6 punten).

Vragen
Bij eventuele vragen kunt U een mail sturen aan Tjeerd Huisman.

Locatie
Thuiszorg organisatie ActiVite, gelegen aan de achterzijde van het Alrijne ziekenhuis, het voormalige Rijnland ziekenhuis, locatie Leiderdorp.
Simon Smitweg 8 
2350 AC Leiderdorp 
Tel. 071 – 516 14 15

Praktijk tijdens cursus
Praktijk tijdens cursus varkensfincters
Praktijk tijdens cursus
Theorie tijdens cursus

Stuitligging en bevalling

Het programma van de cursus Stuitligging en bevalling omvat o.a. het volgende:

  • Theorie en praktijk van de stuitbevalling
  • Theorie en praktijk van stuitbevalling op all-fours
  • Theorie en praktijk van de forcipale extractie
  • Theorie en praktijk van de inwendige versie en extractie van de 2e van een gemelli
  • Theorie en praktijk van de uitwendige versie stuitligging, mbv fantoom
Lees meer

Operatieve verloskunde

Deze cursus beoogt theorie en praktijk hiervan diepgaand te behandelen. Het programma van de cursus Operatieve verloskunde omvat o.a. het volgende:

  • Master Class in Management of PPH (ernstige fluxus)
  • Symfysiotomie
  • Cerclage
  • Moeilijke sectio
  • Practicum: Hechten van episiotomie en anaal sfincterletsel
Lees meer