Onderwijs Verloskundige Vaardigheden

Cursus: 'Cursus operatieve verloskunde'

vrijdag 1 december 2023

Het originele idee voor de cursussen ontstond in de trein naar Berlijn (Menopause congres !) door Flip de Leeuw en Tjeerd Huisman. Op vrijdag 10 oktober 2013 was de eerste cursus Stuitbevalling en schouderdystocie in het Rijnland Ziekenhuis te Leiderdorp. Zie verder historie.

De Stichting Onderwijs Verloskundige Vaardigheden is officieel van kracht gegaan op 12 februari 2018 bij notariële akte.Voor die tijd was de cursusorganisatie in de bekwame handen van oud-gynaecoloog Flip de Leeuw, die indertijd ook jarenlang het coassistenten onderwijs in het Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp verzorgde. Vanuit de website van het Rijnland werden de cursussen gecoördineerd, geaccrediteerd en verbeterd; omdat de cursussen geen winstbejag nastreven, besloot Flip om de organisatie vanuit de stichting te laten geschieden.

Het huidige stichting bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter Hans Duvekot, hoofd verloskunde Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
 • Penningmeester Bert Wibbens, gynaecoloog Amstelland, Amstelveen
 • Secretaris Tjeerd Huisman, gynaecoloog HagaZiekenhuis, Den Haag; contact: t.huisman@hagaziekenhuis.nl

alle drie de organisatoren hebben jarenlang ervaring met het uitvoeren en onderwijzen in de verloskunde.

Adviseur/oprichter/ oud-voorzitter Flip de Leeuw, gynaecoloog n.p.

Ondersteuning / sponsoring: 

 • Medical Dynamics, contact Reijer Scherrenburg
 • ActiVite, contact Patricia Nell 
 • Johnson & Johnson, contact Nathan Jansen   
 • Dony productions, contact Julien Dony 

Stuitligging en bevalling

Het programma van de cursus Stuitligging en bevalling omvat o.a. het volgende:

 • Theorie en praktijk van de stuitbevalling
 • Theorie en praktijk van stuitbevalling op all-fours
 • Theorie en praktijk van de forcipale extractie
 • Theorie en praktijk van de inwendige versie en extractie van de 2e van een gemelli
 • Theorie en praktijk van de uitwendige versie stuitligging, mbv fantoom
Lees meer

Operatieve verloskunde

Deze cursus beoogt theorie en praktijk hiervan diepgaand te behandelen. Het programma van de cursus Operatieve verloskunde omvat o.a. het volgende:

 • Master Class in Management of PPH (ernstige fluxus)
 • Symfysiotomie
 • Cerclage
 • Moeilijke sectio
 • Practicum: Hechten van episiotomie en anaal sfincterletsel
Lees meer